BIỂU MẪUTin tức

Dịch vụ sửa chữa máy tính, Bơm mực in có được giảm thuế GTGT xuống 8% hay không?

Dịch vụ sửa chữa máy tính, Bơm mực in có được giảm thuế GTGT xuống 8% hay không?

Trong trường hợp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ bảo hành với máy tính, máy chủ, thiết bị chuyển mạch và thiết bị lưu trữ (đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%) không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP 30/06/2023 Chính phủ thì được phép áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 quy định tại Điều 1, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Dịch vụ thay mực Thuế GTGT 8% hay 10%?

(đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%) không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP 30/06/2023 Chính phủ thì được phép áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 quy định tại Điều 1, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

 

TẢI PHỤ LỤC III, II, 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button